Ženy a pandemie – online webinář

Ženy a Pandemie 

Datum: 8. února 2022  – úterý
Čas: 15:00 – 18:00 (online webinář)

Během naší akce chceme hovořit o následujících tématech a souvisejících zkušenostech v Německu a České republice:

1. Postavení žen na trhu práce a ve společnosti. Dopady na pracující a samostatně výdělečně
činné ženy v obou zemích
• Ve kterých oblastech a pozicích ženy pracují?
• Jaké dopady má koronová krize na udržitelnost jejich pracovních míst?
• Jak a pokud vůbec, lze během pandemie sloučit péče o blízké a práce?
• A to s pohledem ve srovnání mezi muži a ženami a oběma zeměmi?

2. Jak se s pandemií vyrovnávají samostatně výdělečně činné ženy?

  •  Jaké dopady má koronová krize na celkovou situaci samostatně výdělečně činných žen v obou zemích?
  •  Mnoho žen se odvrací od podnikatelských aktivit. Co by se muselo stát, aby se pro ně tato forma zaměstnání stala atraktivnější, aby úspěchy posledních desetiletí nezmizely?
  •  Osoby samostatně výdělečně činné trpí častěji psychickými problémy v důsledku ztráty příjmu. Jak se to řeší v Německu? Jakou cestu volí Česká republika?
  •  Jaké jsou důsledky pro důchodové zabezpečení samostatně výdělečně činných žen? Pro ty, kteří již nemohou rozvíjet své podnikání a kteří se musí starat o děti, protože školky a školy jsou zavřené.

.3. Ekonomický dopad na ženy během pandemie a srovnání příjmu žen

• Jaké ekonomické dopady bude mít koronová krize na ženy?
• Hrozí jim ztráta zaměstnání?
• Jak se bude vyvíjet výše jejich platu?
• Existuje zvýšené riziko chudoby pro ženy?
• Jak celá situace ovlivní důchody ve srovnání s muži a mezi oběma zeměmi?
• Existují nějaké politické možnosti na podporu žen?

Webinář probíhá v českém a německém jazyku a bude simultálně překládán 

Je nutná registrace. Účast na online webináři je zdarma.

Přístupové údaje k akci obdržíte e-mailem po registraci. Událost bude vysílána prostřednictvím zoomu

PŘIHLÁŠKA