Webinar “Ženy a pandemie”

 

Dne 8. února 2022 uspořádalo DTSW ve spolupráci s českou neziskovou organizací Gender Studies o.p.s. v Praze webinář “Ženy a pandemie”. Toto sdružení je jedním z průkopníků ženského hnutí v České republice. Akci podpořil Česko-německý fond budoucnosti v Praze.

Webinář začal přesně v 15:00. Kamila Malcharek, DTSW e.V., přivítala a představila  technické detaily. Webinář simultánně překládaly tlumočnice paní Molnar, paní Stocker a technicky na webinář dohlížel pan Jakub Panusch.

Přednášející Johana Jonáková, Gender Studies, o.p.s. z Prahy představila statistické údaje z České republiky o home office a pandemii, která měla silný dopad na pracovní život v rodinách s dětmi. I zde je břemeno jednoznačně rozloženo na bedra žen.

Bianca Langeová, odborná asistentka na Otto von Guericke University Magdeburg, hovořila o napětí mezi home office a pandemií ve studii. Její závěr: bezdětné ženy a zejména matky jsou během pandemie zatíženy. Problematické situace v oblasti napětí mezi prací doma a péčí existují v: Nerovnoměrné rozdělení domácích a pečovatelských prací, rozdělení a problémy spojené s prolínáním pracovního a rodinného života, resp. se sladěním pracovního a rodinného života. Možné výsledky: Zdravotní rizika, konflikty v domácnosti a partnerství.

O výsledcích svého výzkumu informuje doktorka Romana Marková Volejníčková ze Sociologického ústavu Akademie věd ČR.  Informuje o masivních obavách žen, rozvodech a trendu přechodu od samostatné výdělečné činnosti ke stálému zaměstnání. Dochází k závěru, že dopad pandemie je genderově specifický.  Na následky pandemie má vliv nejen pohlaví, ale také věk a odvětví.

Mgr. Johannes Seebauer z Německého institutu pro hospodářský výzkum v Berlíně představuje svou studii o dopadu pandemie na ženy. Na otázku, zda v pandemii prohrávají hlavně samostatně výdělečně činné ženy, lze odpovědět jednoznačně kladně. Nejdůležitějšími důvody jsou: Ztráta příjmu je vyšší než u mužů, více ji ovlivňují omezení, nedostatek nebo omezená péče o děti.

Dr. Lenka Simerska z Otto von Guericke University Magdeburg nejprve na základě inventarizace zjistila, že nerovnost mezi muži a ženami stále masivně přetrvává, zejména nerovnoměrně je rozdělena práce v domácnosti. Při zjišťování příjmové situace v České republice je třeba si uvědomit, že je zcela netransparentní. O příjmech se nikdy nemluví, je to tabu. Byla vytvořena skupina odborníků složená z právníků Univerzity Karlovy v Praze, sociologů a odpovědných pracovníků ministerstva práce.

Paní Aicha Bah-Diallo, politoložka z Frankfurtu nad Mohanem, zaměstnankyně jumpp-Frauenbetriebe e.V. a vedoucí projektu “MiA-Migrantinnen fit für den Arbeitsmarkt” (MiA-Migrantky vhodné pro trh práce), informovala zejména o možnostech žen s migrační zkušeností a uprchlickým původem. Ukázalo se, že ochota učit se prostřednictvím online nástrojů nebo v sítích je vysoká. Existuje také ochota účastnit se online koučovacích seminářů. Paní Bah-Diallo představila jednotlivá podpůrná opatření a jejich poskytovatele.

Na začátku akce bylo přihlášeno 51 účastníků, na konci bylo přítomno 46 účastníků. Akce skončila v 17:50.

V návaznosti na webinář bylo dohodnuto navázat na výsledky výzkumu a co nejdříve uspořádat osobní setkání se sítěmi DTSW e.V. a zúčastněnými institucemi. Průběh studií bude v nepravidelných intervalech zveřejňován na internetových stránkách DTSW e.V. a v médiích DTSW.

Děkujeme Česko-německému fondu budoucnosti a Dr. Karolíně Šolcové z Career Market za podporu realizace webináře.

Záznam webináře