Projekt efektivní domy

Efektivní domy Plus efektivní domy (EED) se v posledních letech staly obrovským hitem. Není také divu, vždyť tyto domy dokážou ušetřit až 90% nákladů oproti běžným novostavbám.  Základním principem  EED je udržení tepla v obytné části domu, čímž se logicky sníží spotřeba energie potřebná na vytápění objektu, dalším krokem je pak zisk energie z obnovitelných zdrojů. EED se vyvíjejí už od 70. let minulého století a za tu dobu se vyčlenilo několik kategorií. 

Efektivní  dům plus je budova která přes rok vyrobí více energie než budova a jeho nájemnicí spotřebují. Tyto domy jsou příspěvek k aktivní ochraně klimatu a pomáhají též snižovat množství vyloučeného skleníkového plynu CO2  

Z vyrobeného přebytku energie v efizietních domech, který je získán z obnovitelné energie je proto CO2 neutrální. Přebytek se též akumuluje a zasobuje dům a jeho majitele a je možné ho též dodávat do veřejné sítě. Efizietní domy jsou mimo aktivní ochrany klimatu také krokem na cestě pro sovobodné energetické podnikání a ekologické osídlování měst. 

Od roku 2002 pracuje DTSW na bilaterálních projektech s ekologickými tématy.

Cílem projektu je podporování těchto technologií v České republice. K tomuto účelu uspořádala DTSW v roce 2018 workshopy a finálně výstavu této technologie ve Staroměstské radnicí v září 2018.

Efektivní domy Plus
Naše webové stránky ve slovenštině a němčine na internetu