Bulletin 2024

Obchodní a kulturní zpravodaj  BULLETIN  DTSW e.V. 2022 zveřejňuje žádosti o spolupráci, obchodní zprávy a kulturní akce se vztahem k České republice, Slovensku a Německu.

Hospodářský a kulturní bulletin DTSW e.V. je praktickou hospodářskou a podkladovou zprávou k již existujícím publikacím.

Bulletin je vydáván v závislosti na projektu a tématu, nejméně však třikrát ročně.

Náklad se pohybuje mezi 2000 a 4000 výtisky v závislosti na stupni distribuce a příslušných projektech.

Čtenáři jsou výhradně manažeři v průmyslu, obchodu a službách, ale oslovena je i zainteresovaná veřejnost s manažerskými funkcemi v podnikání a politice a kulturní scéna.

Bulletin je distribuován v Německu, České republice a na Slovensku. Bulletin je zdarma k dispozici na příslušných konferencích, obchodních akcích a veletrzích.

Bulletin samozřejmě automaticky dostávají velvyslanectví, konzuláty, obchodní komory a instituce na podporu podnikání. Distribuční výtisky obdrží také členové DTSW, Spolku českých právníků a profesních sdružení zabývajících se Českou republikou, Slovenskem a Německem. Bulletin bude k dispozici hostům ve vybraných hotelech v Bratislavě, Praze a Ostravě. Členové s podniky otevřenými pro veřejnost vystaví Bulletin.

Bulletin bude též publikován na těchto stránkách 

Formáty a ceny

Jedna strana DIN a 4 € 710 ,- plus DPH

Půl strany 400,- € plus DPH

Kryt DIN A 4 uvnitř nebo vně 1.300,- € plus DPH.

Obálka půl strany uvnitř nebo vně 900,- € plus DPH.

Pokud si členství sjednáte alespoň na 2 roky, cena inzerce se sníží o 60 eur pro jednotlivé firmy/osoby a o 180 eur pro právnické osoby.

Přiloženou objednávku inzerce stáhnout  a zaslat faxem na číslo +49 (0) 322211608700 nebo naskenovaný obrazový soubor e-mailem na adresu dtsw@dtsw.de .

OBJEDNÁVKA INZERCE