Vernisáž výstavy ve Frankfurtu 2020

Putovní výstava Frankfurt – Praha – Bratislava

Nebbiensches Gartenhaus, Bockenheimer Anlage, Frankfurt am Main

Vernisáž 20. února 2020

Frankfurt - Praha - Bratislava

od leva Ilona Loubková, Ivan Klymenko ,Zuzana Pustaiová, Adam Jilek, Kristina Kandriková, Achim Taubmann, Lupus Alpha, Georg Weißler

Marilena Faraci, Georg Weißler, Dr. Sterzelová, Matej Heringes, Dr. Štefanek, Ingrid Cammerzell

Přesně v 19:00 zahájil Otokar Löbl znělkou na pianu výstavu. Marcus Dern, předseda Frankfurtského uměleckého klubu představil hosty a předal slovo své zástupkyni paní Marlene Faraci, která popsala projekt výstavy a hovořila o úspěšné spolupráci s Německo-českým a Německo – slovenským hospodářským sdružením (DTSW e. V)

Jednatel sdružení pan Georg Weissler představil hosty výstavy a pronesl úvodní řeč.

Radní města Frankfurtu paní Dr. Sterzelová pozdravila přítomné jménem primátora města Frankfurtu, pana Petera Feldmanna a zmínila se zvláště o 30ti letém partnerství města Frankfurtu s městem Praha.

Aktivity DTSW e. V. ukazují, jak plodná mohou být tato partnerství a uvedla několik projektů, například též pomoc frankfurtských hasičů během potopy Vltavy nebo  projekt DTSW e. V. o efektivních domech v Praze v roce 2018.

Martin Churavý, Matěj Heringes

Zástupce pražského Magistrátu pan Martin Churavý předal pozdrav primátora města Prahy pana Hřiba a zdůraznil, jak důležité je umění a aktivity pro svobodu a mírumilovné spolužití v Evropě. Tento projekt putovní výstavy je velice vzornou ukázkou.

Za Slovensko promluvil Dr. Drahoslav Štefánek, zástupce Slovenska v Evropské radě, který přes  problémy s termínem si vymezil čas pro tuto výstavu, kterou popsal jako vzor živých setkání v EU.

Díky patří též paní Ingrid Cammerzel z magistrátu města Frankfurt am Main, která doprovodila hosty z partnerského města Prahy, pana Martina Churavého a paní Dagmar Masopustovou, jako hostitelka na naši vernisáž. Pan Matěj Heringes, místopředseda DTSW e. V. suverénně překládal z němčiny do češtiny a z češtiny do němčiny.

Otokar Löbl

Po přivítacích slovech se představili sami umělci. V plné galerií naslouchali hosté umělců jak představovali svá díla. Před obrazy a skulpturami se tvořili skupiny, které díla pozorně nahlíželi a hledali přímé rozhovory s umělci.

Večer hudebně doprovázel na pianu pan Otokar Löbl.

 

 

 

 

fotografické imprese 

7 umělců 3 města