Vaše Prezentace

Prezentujte vaši firmu v naší brožuře „Efektivní domy plus“ pro zvýšení vašich obchodních kontaktů

Publikace bude vydávána v Německu, České republice a na Slovenku ve vydání 4000 kusů pro vedoucí pracovníky, sdružení, obchodní komory a dalších institucích. Online verse též na všech sociálních sítích a uspořádání sdružení DTSW

Cílovou skupinou je zde trh celkového stavebního hospodářství v Německu, České republice a na Slovensku.

Ceny inzerce a technické údaje najdete zde v objednávce inzerce kterou nám můžete zaslat podepsaný Faxem na +49 322211608700 nebo jako obrazový soubor mailem na info@dtsw.de

 

Objednávka inzerce v brožuře efektivní domy plus

Za předsednictvo DTSW

Kamila Malcharek, Georg Weissler jednatel*ka

Naše webové stránky ve slovenštině a němčine na internetu